Ce avize ai nevoie pentru o constructie noua si cat te costa?

Ti s-a parut interesant? Spune mai departe:

Avize necesare pentru obţinere Autorizaţie de Construire.
1. Evaluarea iniţiala a investiţiei – Agenţia de Mediu;
2. Daca dupa evaluare se constata ca investiţia are impact negativ cu factorii de mediu – Studiul de impact;
3. Avize de amplasament de la toti furnizorii detinatori de reţele;
‐ ENEL – Energie Electrica;
‐ Apa Canal (Apa Nova);
‐ Distrigaz;
‐ Romtelecom;
‐ Energie Termica;
4. Avize si acorduri privind:
‐Securitatea la incendiu;
‐Apărarea civila;
‐Sănătatea populaţiei;
‐Acord de Mediu;
‐Salubrizare;
5. Avize pentru reglementari Urbanistice (daca obiectivul nu se înscrie in reglementările existente sau daca nu exista reglementari de urbanism pentru zona in care urmează a se edifica investiţia:
‐ Toate Avizele menţionate la punctul 1, 2, 3 si 4;
‐ Aviz de schimbare a categoriilor de folosinţa a terenurilor.
‐ Avize Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism;
‐ Aviz Comisia de Circulaţie;
‐ Hotărârea Consiliului Local de aprobare PUZ sau PUD;
6. Alte Studii si Avize:
‐ Studiu Geotehnic;
‐ Ridicarea topografica planuri cadastrale;
– Expertiza tehnica (in cazul in care exista elemente de legătura structurala cu o clădire existenta);
-Aviz Inspectoratul de Stat in Construcţii (in cazul extinderilor construcţiilor existente);
– Declaratrie notariala – teren liber de sarcini;
7.Dupa obţinerea autorizaţiei de construire se reia tot ciclul de autorizare (CU
– Avize AC) pentru fiecare aviz de racordare la utilităţi:
‐ energie electrica;
‐ gaze naturale;
‐ termoficare;
‐ apa canal.
8. Dupa obţinerea tuturor acestora si finalizarea lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente se întocmesc documentaţii pentru obţinerea autorizaţiilor de funcţionare:
‐ Autorizaţia de Mediu ;
‐ Autorizaţia de secutritate la incendiu;
‐ Autorizaţia sanitar veterinara (pentru obiective cu specific alimentar);

TAXE:
1. De autorizare: – 1 % din valoarea investitiei (C+M);
2. Inspectoratul de stat in construcţii: – 0,1+0,7% din valoarea investiţiei;
3. Taxe pentru obtinerea certificatului de Urbanism si a Avizelor intre 0, 2 ÷ 0, 5 % din valoarea constructiei ;
4. Taxa de 0,03% din valoarea constructiei pentru Apararea Civila.
5. Taxa timbru Arhitectura: – 0,05.
Total taxe de autorizare si executie: intre 2,1 si 2,5% din valoarea (C+M) a constructiei.Raspunde aici

You must be logged in to post a comment.

MARKETING
VANZARI
CONSTRUCTII
INTELLIGENCE
BUSINESS